Make love not Co2

Företaget CertiDeal vill hjälpa folk förstå problemet med överkonsumtion och vad vi kan göra åt det. CertiDeal jobbar med rekonditionerade mobiltelefoner, och därför fokuserar exemplet här på iphones.

Till att börja med gäller det att förstå hur mycket koldioxid som redan finns idag på grund av smartphones.
Mike Berners Lee har bra koll på koldioxidavtrycket. Bokstavligen. Han skrev boken ”How bad are bananas? The carbon footprint of everything”. Berners Lee skrev att det fanns 7,7 miljarder mobiltelefoner globalt 2020, och dessa genererade ett fotavtryck på cirka 580 miljoner ton CO2. Detta motsvarar ungefär 1% av alla globala utsläpp, en siffra som kommer att öka i takt med att fler människor skaffar sig och byter smartphones.

Nu tänker du kanske, okej, hur mycket koldioxidutsläpp orsakas av en nyproducerad smartphone?

Det krävs mycket energi, som skapar höga CO2 utsläpp, när man producerar en smartphone. Produktionen av metaller orsakar dessutom andra typer av skador på miljön, bla pga miljögifter som används vid utvinning av dessa material. Industrin har dessutom omfattande problem med dåliga arbetsvillkor för människor som arbetar med såväl utvinning av material som montering av elektronik. Koldioxidutsläpp är således bara ett av många miljöproblem som orsakas av nyproducerad elektronik. Koldioxid är dock den miljöpåverkan vi har mest information om.

Utsläppen ökar

Apple har publicerat miljörapporter för sina smartphones de senaste tio åren. I rapporterna kan vi se hur större smartphones fordrar och använder sig av mer avancerad teknik, som därmed kräver material som fått koldioxidutsläppen att öka betydligt.

I diagrammet kan vi se hur koldioxidutsläpp har ökat från omkring 56 kg till över 88 kg de senaste tio åren. Siffrorna som visas i diagrammen är ungefärliga beräkningar för koldioxidutsläpp under produktens hela livstid. 15–20 procent av utsläppen beräknas orsakas under användningen av produkten, inkl tex laddning.

75–80 procent av utsläppen tillkommer alltså vid produktionen.

Om vi tar nya Phone 13 som exempel, krävs det minst 88kg koldioxid för att producera en enda mobil.  För att klargöra – 88 kg koldioxid motsvarar ungefär den mängd koldioxid som genereras när man kör 600 Km i en bensindriven bil.  Och 88 kg CO2 är alltså ca 75% av all koldioxid som genereras under hela mobiltelefonens livstid.

Det är betydligt bättre att återanvända en fungerande smartphone om Du som användare vill påverka koldioxidutsläppen!

Utsläpp av koldioxid är som sagt bara ett av flera stora miljöproblem som orsakas vid produktionen av ny elektronik. Det är dock ett stort problem.
Det bästa sättet att reducera utsläpp och skador på miljön är att köpa ny mobil så sällan som möjligt.

Därför är det bra att det finns företag som CertiDeal som jobbar med rekonditionerade mobiltelefoner. Ju längre en mobil används, desto bättre för miljön och bättre för oss alla.

Sources:

https://www.certideal.se/
https://www.apple.com/environment/

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *